Särskilda behov

Barn som har en sjukdom, funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver för att kunna delta i förskolans verksamhet.

Barn i behov av särskilt stöd

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet
ges sådant stöd.

Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Specialkost

Vid födoämnesallergi, sjukdom eller födoämnesöverkänslighet är förskolebarnen berättigade till specialkost.

Har ert barn behov av specialkost är vårnadshavaren för barnet välkommen att kontakta barnavårdscentralen (BVC) eller berört kök för vägledning.

Mer information

Stöd för barn och unga

Kontakt

Helen Hansson, rektor
Telefon: 0591-642 28
E-post: helen.hansson@hellefors.se

Ulrika Johansson, biträdande rektor
Telefon: 0591-642 39
E-post: ulrika.johansson@hellefors.se

Sidan är uppdaterad