Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem Öppen förskola Klockaren 2:2

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grund­skolan, grundsärskolan, specialskolan och särskilda utbildnings­former som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshem är för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Hällefors kommun erbjuder utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshemsverksamhet finns på Grythyttans skola med två avdelningar och vid Klockarhagsskolan med tre avdelningar samt två fritidsklubbar på Hällefors Kulturskola.

Kommunala fritidshem

Björken
(förskoleklass och årskurs 1)

Stationsgatan 6, Grythyttan Telefon: 0591-644 04, 070-388 50 27

Linden
(årskurs 2 och uppåt)

Stationsgatan 6, Grythyttan Telefon: 0591-644 04, 070-388 50 27

Björnen

(förskoleklass och årskurs 1)
Hemgårdsvägen 11A, Hällefors Telefon: 0591-642 13, 070-2874406

Ekorren

(årskurs 2 och uppåt)
Hemgårdsvägen 11A, Hällefors Telefon: 0591-642 15, 070-4451890

Fjärilen

(förskoleklass och årskurs 1)
Hemgårdsvägen 11A, Hällefors Telefon: 0591-64191, 070-4398538
E-post: fjarilen@skola.hellefors.se

Hitta till fritidshemmen

Jämför fritidshem

Skolverket

Dokument

Blanketter

Kontakt

Linda Igelström, rektor fritidshem Telefon: 0591-641 52
E-post: linda.igelstrom@hellefors.se

Marianne Cederlöf, tf rektor F–6 Telefon: 0591-641 40
E-post: marianne.cederlof@hellefors.se

Eva Jansson, skoladministratör Telefon: 0591-641 68
E-post: eva.jansson@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se