Uppsägning av plats på fritidshem

Uppsägningstiden för platser på fritidshem är en månad. Vid arbets­löshet är det ingen uppsägningstid när det gäller fritidshem. Alla fält med * är obligatoriska.

Härmed säger jag upp * (obligatorisk)
Härmed säger jag upp


Vårdnadshavare 2:s uppgifter ska alltid fyllas i om två vårdnadshavare finns


Hantering av personuppgifter
Hällefors kommun behöver dina personuppgifter för att kunna registrera och hantera ditt ärende. Uppgifterna tas om hand av ansvarig verksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av lagliga grunden uppgift av myndighetsutövning. Läs mer om Hällefors kommuns hantering av personuppgifter på hellefors.se/gdpr

Sidan är uppdaterad