Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Kvalitets­arbete

Alla som arbetar i förskolan följer upp verksamheten systematiskt och kontinuerligt. De analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planeras och utvecklas utbildningen.  

Kvalitets­arbetet på enhetsnivå genomförs under medverkan av förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan och deras vårdnadshavare ges möjlighet att delta i arbetet. Förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs.

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är att de mål som finns för utbildningen i Skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras.

Länk till skollagen

Rutiner för klagomål

Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten, ser vi till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Kommunen innehar skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Läs mer: Synpunkter och klagomål

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se