Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Val av fritidshem

Fritidshem Hällefors

En elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola ska erbjudas fritidshem vid eller så nära som möjligt den grundskola där eleven får utbildning.

Överklagande

Om eleven blir placerad vid ett annat fritidshem, än den du som vårdnadshavare önskar, har du rätt att överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Skolväsendets överklagandenämnd

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se