Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Förskoleklass

I kommunen finns tre förskoleklasser vid Klockarhagsskolan och en på Grythyttans skola.  Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barnen i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Det kostar inget att gå i förskoleklass. 

När kan barnet börja i förskoleklass?

Från höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk från det år barnet fyller sex år. Skolplikten
kan skjutas upp, eller fram, ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl.

Information på Skolverkets webbplats

Anmälan till förskoleklass

Brev med kallelse till informationsmöte och blankett för val skickas till vårdnadshavarna i maj samma år som barnet ska börja i förskoleklass.

Undervisningens omfattning

Barnet går i förskoleklass måndag–torsdag, minst 15 timmar per vecka eller minst 525 timmar per år.

Klockarhagsskolan: måndag och tisdag 08.30–13.30, onsdag och torsdag 08.30–12.30

Grythyttans skola: måndag och onsdag 08.00–13.00, tisdag och torsdag 08.00–12.00

Förskoleklasser

Grythyttans skola

Björken

Stationsgatan 6, Grythyttan Telefon: 0591-644 04

Hitta till Gryhyttans skola

Klockarhagen 2:2

Björnen

Hemgårdsvägen 11A, Hällefors Telefon: 0591-642 13

Ekorren

Hemgårdsvägen 11A, Hällefors Telefon: 0591-642 15

Fjärilen

Hemgårdsvägen 11A, Hällefors Telefon: 0591-641 91

Hitta till Klockarhagen 2:2

Dokument

Kontakt

Grythyttans skola

Marianne Cederlöf, tf rektor F–6 Telefon: 0591-641 40
E-post: marianne.cederlof@hellefors.se

Klockarhagsskolan

Linda Igelström rektor F–3 Telefon: 0591-641 52
E-post: linda.igelstrom@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se