Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Frånvaro, klasschema och provschema

Inom grundskolan i Hällefors kommun använder vi oss av ett webbverktyg som heter InfoMentor för dokumentation runt eleverna. I infomentor kan du som vårdnadshavare följa ditt barns utveckling och lärande. Du kan också som vårdnadshavare kommunicera med lärarna på skolan, exempelvis hantera ditt barns frånvaro och läsa uppladdat material såsom klasscheman, provscheman med mera.

Dokument

Skolans administratörer

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se