Klockarhags­skolan F-9

Klockarhags­skolan F–9 ligger i centrala Hällefors med närhet till bibliotek, fotbolls-och skridskoplan. Skolan är ombyggd och tillbyggd under 2011. Från vårterminen 2012 går alla F–9 elever i Hällefors på Klockarhagsskolan.

Klockarhagsskolan vit byggnad årskurs 4-6

Byggnaden för elever årskurs 4-6

Skolan innehar en hög grad av behörig pedagogisk personal och en låg omsättning bland personalen vilket kan vara ett resultat av att Klockarhagsskolan är en god arbetsplats.

Skolledningen består av tre rektorer och en biträdande rektor. Skolledningen består av tre rektorer (f–3, 4–6 samt 7–9). På skolan finns det lärare, assistenter, studie- och yrkesvägledare (SYV), specialpedagoger, speciallärare, kurator, skolsköterskor, skolpsykolog, modersmålslärare, studiehandledare, rastvärdar och vaktmästare.

Personal

Skolan innehar en hög grad av behörig pedagogisk personal och en låg omsättning bland personalen vilket kan vara ett resultat av att Klockarhagsskolan är en god arbetsplats.

Skolledningen består av tre rektorer och en biträdande rektor. Skolledningen består av tre rektorer (f–3, 4–6 samt 7–9). På skolan finns det lärare, assistenter, studie- och yrkesvägledare (SYV), specialpedagoger, speciallärare, kurator, skolsköterskor, skolpsykolog, modersmålslärare, studiehandledare, rastvärdar och vaktmästare.

Elevhälsa

De som arbetar i elevhälsan är skolsköterskor, läkare, specialpedagog, kuratorer och psykolog. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med skolledning, övrig skolpersonal och föräldrar för att varje elev ska känna trygghet och tillfredställelse i skolarbetet och i den sociala gemenskapen.

Kontaktpersoner

Vid frånvaro när ert barn är sjukt eller av annan anledning inte kan närvara i skolan ska du alltid meddela skolan, direkt på morgonen, om att ert barn inte kommer hit.

Infomentor

Smidigast anmäler du frånvaro via webben, Infomentor, där du loggar in och markerar att barnet är frånvarande. Saknar du eller har glömt dina inloggningsuppgifter så ring expeditionen på telefon 641 75 eller 641 68.

E-post

Det går också att maila sjukfrånvaro till Eva eller Christer. Du kan även maila ditt barns klassföreståndare förnamn.efternamn@skola.hellefors.se (inte å,ä,ö) och meddela sjukdom eller annan frånvaro.

eva.jansson@hellefors.se
christer.nord@hellefors.se

Telefon/SMS

Många har redan rutiner och meddelar klassföreståndaren via telefon eller SMS.

Att tänka på...

Du måste även meddela fritids på morgonen om barnet inte kommer. Om frånvaro inte rapporterats, kommer klass­föreståndaren skyndsamt att ta kontakt med hemmet. Senast vid skoldagens slut.

Om någon elev i årskurs F–5 ska följa med en kompis hem efter fritids ska vårdnadshavaren ha meddelat fritidspersonalen om det, annars kommer personalen inte låta eleven följa med. Detta gäller även resande barn i anknytning till skoldagens slut då klassföreståndaren ska informeras om barnet inte ska åka med taxi/buss.

Vid frånvaro, vill vi att du meddelar oss när ert barn ska komma tillbaka till skolan igen i första hand till klassföreståndare, via samtal, sms eller mail annars till expeditionen.

Det är Skolverket som fastställer provperioderna.

Provdatum för nationella prov årskurs 3, 6 och 9

Du kan kontakta Klockarhagsskolans studie- och yrkesvägledare (SYV) för personlig vägledning och motiverande samtal om fortsatta studier efter grundskolan.

Mer information om SYV

Här kan du upp till 18 år prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum. Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen. Vuxna kan genom Bris få stöd och information kring frågor som rör barn.

Barnens rätt i samhället, BRIS

Här har Klockarhagsskolan samlat lite länkar till lite olika webbplatser som kan vara till användning. Alla länkar öppnas i nytt fönster.

www.matteboken.se

www.kunskapsstjarnan.se

www.webbmatte.se

www.matmin.kevius.com

www.matteguiden.se

www.seterra.net

ovningsmastaren.se

www.glosboken.se

www.skolappar.nu

Dokument

Kontakt

Linda Igelström rektor F–3
Telefon: 0591-641 52
E-post: linda.igelstrom@hellefors.se

Jenny Liodden, rektor 4–6
Telefon: 0591-641 73
E-post: jenny.liodden@hellefors.se

Marie Karlsson, rektor 7–9
Telefon: 0591-641 59
E-post: marie.karlsson@hellefors.se

Expedition Klockarhagsskolan
Telefon: 0591-641 75
Adress: Klockarvägen 6, Hällefors

Hitta till Klockarhagsskolan

Sidan är uppdaterad