Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Kvalitets­arbete gymnasieskola

Under denna rubrik presenterar vi Pihlskolans systematiska kvalitets­arbete, statistik och enkätresultat. Här finns också länkar till webbplatser där du kan jämföra gymnasieskolor med varandra.

Systematiska kvalitetsarbetet

Alla som arbetar i gymnaieskolan följer upp verksamheten systematiskt och kontinuerligt. De analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planeras och utvecklas utbildningen.

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå genomförs under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Elevernas vårdnadshavare ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs.

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är att de mål som finns för utbildningen i Skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras.

Skollagen

Rutiner för klagomål

Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten, ser vi till att nödvändiga åtgärder vidtas. Kommunen innehar skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Se vidare sidan: Synpunkter och klagomål

Enkätresultat, statistik och öppna jämförelser

 

Jämför skolor med varandra

  1. Utbildningsinfo.se
  2. Valjaskola.se

 

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se