Mobbning och lika­behandling

Pihlskolans arbete mot diskriminering, trakasserier och mobbning.

Det är en självklarhet för Pihlskolan att alla elever har rätt att känna sig trygga och sedda på skolan. Tillsammans med eleverna arbetar skolan aktivt för att nå dessa mål. För dig som elev har klassföreståndaren en viktig funktion där den dagliga kontakten enkelt kan lyfta uppkomna problem.

Grunden i arbetet för att alla ska trivas är gemensamma trivselregler och likabehandlingsplan. Trivselreglerna diskuteras och förankras varje år bland lärare, elevråd och elever. Det är viktigt att alla känner till och får chans att diskutera och påverka Pihlskolans gemensamma regler.

Dokument

Sidan är uppdaterad 2/9 2020 14.30.50