Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
Pihlskolans logga

SFI, Svenska för invandrare

Utbildningen inom Sfi syftar till att ge de grundläggande kunskaperna i det svenska språket. Studier på Sfi ger dig språkliga redskap för att kunna kommunicera och delta i vardags- samhälls- och yrkeslivet. Studerande på Sfi har i vissa fall möjlighet att kombinera studierna med grund- eller gymnasiekurser på komvux. Vi erbjuder olika studievägar där du kan få betyg efter varje avslutad kurs. Vid inskrivnings­samtalet och den inledande kartläggningen bestäms vilken studieväg du ska gå. Sfi riktar sig till vuxna som inte har svenska som modersmål och som är folkbokförda i Hällefors kommun.

Studievägar

Studieväg 1

Utgörs av kurserna A, B och C. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med ingen eller kort tidigare studiebakgrund.

Studieväg 2

Utgörs av kurserna B, C och D. Studieväg 2 vänder sig till personer som har en kort tidigare studiebakgrund.

Studieväg 3

Utgörs av kurserna C och D.
Studieväg 3 vänder sig i första hand till personer som är vana att studera.

Ansökan och kursstart

Drop in för hjälp att fylla i ansökan till Sfi, tisdagar klockan 13-14 i Sfi:s lokaler i Folkets hus. Kontinuerlig kursstart.

Länk till ansökan för Sfi

Annan information

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se