Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
Pihlskolans logga

SFI, Svenska för invandrare

Utbildningen inom Sfi syftar till att ge de grundläggande kunskaperna i det svenska språket. Studier på Sfi ger dig språkliga redskap för att kunna kommunicera och delta i vardags- samhälls- och yrkeslivet. Studerande på Sfi har i vissa fall möjlighet att kombinera studierna med grund- eller gymnasiekurser på komvux. Vi erbjuder olika studievägar där du kan få betyg efter varje avslutad kurs. Vid inskrivningssamtalet och den inledande kartläggningen bestäms vilken studieväg du ska gå. Sfi riktar sig till vuxna som inte har svenska som modersmål och som är folkbokförda i Hällefors kommun.

Studievägar

Studieväg 1

Utgörs av kurserna A, B och C. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med ingen eller kort tidigare studiebakgrund.

Studieväg 2

Utgörs av kurserna B, C och D. Studieväg 2 vänder sig till personer som har en kort tidigare studiebakgrund.

Studieväg 3

Utgörs av kurserna C och D.
Studieväg 3 vänder sig i första hand till personer som är vana att studera.

Ansökan och kursstart

Drop in för hjälp att fylla i ansökan till Sfi, tisdagar klockan 13-14 i Sfi:s lokaler i Folkets hus. Kontinuerlig kursstart.

Länk till ansökan för Sfi

Annan information

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se