Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Bilder i februari 2022

Här visas februaris bilder från badhuset i Hällefors kommun.

Värmeväxlare för återvinning av värme från gråvatten.

Blivande trapphus.

Stora bassängens plats från väster.

Stora bassängens plats från öster.

Sandfilter i källaren som ska monteras.

Städrännor, golvvärme och annat inför gjutning av plager runt multibassängen.

Nygjutet och övertäckt golv för omklädningsrum för utomhusaktiviteter.

Norra fönstersidan sett från öster.

Norra fönstersidan i bassängrummet sett från öster. Rören är för ventilationen som ska ligga på fönster, och plintfötterna ska limträbalkarna sitta i.

Rum för kemikalier i källaren under uppmurning.

Golvvärmeslingor i plagen i västra delen.

Nygjutna fundament för utjämningstankar under stora bassängen.

Duschrännor i omklädningsrum

Duschrännor i omklädningsrum

Armering under omklädningsrum.

Armering under omklädningsrum

Sidan är uppdaterad