Bygga, bo och miljö

Vit syren framför ett fönster

Här hittar du som besökare information om sådant som har med ditt boende och din närmiljö att göra. Hit hör bygglov, energi­rådgivning, avfallshantering, vatten och avlopp med mera. Att bibehålla och utveckla en god livsmiljö i Hällefors kommun är något vi gör tillsammans. På så sätt kan vi få hela Hällefors kommun att leva!

Flytta hit

Flytta till Hällefors, här är det lätt att kombinera en ny karriär med ett bra liv.

Återvinnings­central

Vilka öppettider det är och hur du hittar till Gyltbo får du svar på här.

Söka bygglov

Här beskrivs det hur du går tillväga för att bygga nytt, ändra och riva.

Bredband

Funderar du på att skaffa bredband? Hällefors kommun är på första plats i Örebro län när det gäller andelen hushåll som har bred­band med fiber.

Sidan är uppdaterad 27/11 2020 07.25.07