Avgifter för hushållsavfall

Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall i Hällefors kommun. Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgiften är 800 kronor per år för åretrunthämtning och 650 kronor per år för sommarhämtning.

Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall.

Prisexemplen nedan visar total årskostnad inklusive moms och en grundavgift.

Hämtning av matavfall – brännbart avfall (grönt kärl)

Kärlvolym, liter

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v 18-41

140 liter varannan vecka

1620

1142

140 liter var fjärde vecka

1434

1031

240 liter varannan vecka

2042

1394

Hemkompostering – brännbart avfall (grönt kärl)

Kärlvolym, liter

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v 18-41

140 liter varannan vecka

1238

911

140 liter var fjärde vecka

1052

800

140 liter kvartal

962

755

240 liter varannan vecka

1660

1163

Blandat avfall – brännbart avfall (grönt kärl)

Kärlvolym, liter

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v 18-41

140 liter varannan vecka

2707

1792

240 liter varannan vecka

4542

2890

370 liter varannan vecka

5901

3704

Relaterad information

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen

Sidan är uppdaterad 23/10 2020 12.11.53