Hämtning av avfall

Soptunnorna töms på olika tider beroende på vilket abbonemang du har. Så här hämtar vi ditt avfall jul- och nyårsdagarna Avfallshämtning jul- och nyår 2020 Förändrad tömningsdag under vecka 52 och 53 rör endast de abonnenter som har ordinarie tömningsdag enligt tabellen. Tänk på att ställa fram dina kärl senast klockan 06 och låt dem stå kvar tills de blivit tömda. 2020 har 53 veckor vilket innebär 2 udda veckor på rad, vecka 53 och vecka 1. För avfallshämtningen innebär det: Har du tömning var 14:e dag på udda veckor sker tömning två veckor i rad, vecka 53 och vecka 1. Har du tömning var 14:e dag på jämna veckor sker tömning vecka 52, vecka 1 och 2. Har du tömning var 4:e vecka på udda veckor sker tömning vecka 51, vecka 1 och vecka 3. Har du tömning var 4:e vecka på jämna veckor sker tömning vecka 50, vecka 1 och vecka 2. Därefter återgår tömningen till ordinarie hämtningsintervall.Extratömningen under vecka 1 sker på icke fastställd dag mellan kl.06-22. Ställ därför fram kärlen från måndagen den 4/1 och låt dem stå framme tills de tömts. Blandat avfall Blandat avfall hämtas alltid varannan vecka. Möjlighet till längre hämtningsintervall finns i de två andra abonnemangen där det brännbara avfallet inte innehåller något komposterbart. Matavfall Matavfallet hämtas alltid varannan vecka. Restavfallet (grön tunna) hämtas också varannan vecka, men här finns möjlighet till längre hämtningsintervall. Hemkompostering Hemkompostering innebär att du själv tar hand om ditt komposterbara avfall året om. Paketering av sopor För att värna om renhållningsarbetarnas arbetsmiljö är det viktigt att alla sopor paketeras och att plastkassar knyts igen. Särskilt noga är det med aska, kattsand och annat avfall från husdjur. Du som fastighetsägare, tänk gärna på att lämna fritt utrymme runt kärlen ytan som kärlet står på och vägen mellan uppställningsplatsen och hämtningsfordonet ska vara hårdgjord och utan kanter eller hinder. Avfallshämtning i vintertider När vintern kommer med snö och kyla vill vi ge dig som fastighetsägare några tips och råd som hjälper oss i arbetet med att hämta ditt avfall. Tänk på att: Hämtningsvägen ska vara snöröjd, den plogade vägbredden ska vara tilltagen så att hämtningsfordon tar sig fram Hämtpersonalen ska kunna dra kärlet från din tomt till sopbilen. Skotta undan snö och eventuella plogvallar mellan kärlet och gatan där sopbilen stannar. Blöta sopor kan frysa fast i kärlet vilket försvårar tömningen. Om matavfallspåsarna fryser fast: Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. Lägg gärna lite hushållspapper i matavfallet, det hjälper till att suga upp vätska. Använd påshållaren du fått. Den ventilerar påsen och fukten avdunstar. Låt påsen ligga ute och frysa till innan du lägger den i kärlet. Täck gärna över påsen med en hink för att skadedjur inte ska komma åt avfallet. Lägg gärna en tidning i botten på kärlet. Om matavfallet ändå fryser fast i kärlet, försök hacka loss påsarna med en spade eller kvast. Relaterade e-tjänster Mina sidor - SBB Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Sidan är uppdaterad 5/6 2020 10.44.46