Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Bostadsanpassning

Om du drabbats av skada eller sjukdom som ger en bestående funktionsnedsättning, och som gör det svårt för dig att klara dig självständigt i din bostad, kan du ansöka om bidrag för bostadsanpassning.

Kontakta en arbetsterapeut för ett hembesök. Arbetsterapeuten går igenom vilka åtgärder som krävs för att du ska få en fungerande vardag. Ibland kan ett tekniskt hjälpmedel räcka för att du ska bli självständig. Ibland kan bostaden behöva anpassas.

Vem kan få bidraget?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk, eller som har en permanent bostad med bostads- eller hyresrätt. För att få bidraget beviljat ska anpassningen ge ökad självständighet.

Vad lämnas bidrag till?

Bidrag till bostadsanpassningar lämnas för bostadens fasta funktioner, för den bostad du bor i året runt. Bidrag lämnas inte för normalt bostadsunderhåll, standardhöjande åtgärder eller trångboddhet.

Hur ansöker du?

Tag kontakt med din arbetsterapeut för att få hjälp med ansökan. Behovet av bostadsanpassning ska styrkas genom intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare. Intyget ska styrka funktionsnedsättningen och beskriva vilka problem funktionsnedsättningen innebär i boendemiljön.

Ansökningsblankett och intyg skickas till handläggaren för bostadsanpassningsbidrag i kommunen. För Hällefors kommun är det Samhällsbyggnad Bergslagen som handlägger bidragsansökningarna.

I de fall du hyr fastigheten/bostaden ska du kontakta fastighetsägaren, som ska ge sitt godkännande till att åtgärden utförs. Fastighetsägaren ska underteckna blanketten.

Blanketter

Ansökningsblanketter för bostads­anpassningsbidrag, fullmakt och fastighetsägarens medgivande

Att tänka på

Möjligheten att få bostadsanpassning vid flytt till en ny bostad är begränsad på grund av att du som funktionshindrad har skyldighet att välja lämplig bostad, som inte kräver omfattande anpassningsåtgärder.

Vid frågor

Kontakta kommunens handläggare för bostadsanpassningsärenden eller arbetsterapeut.

Kontakt

Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefon: 0587-55 00 40
måndag–fredag 8–16
lunchstängt 12–13
dag före helgdag 8–12

servicecenter@sbbergslagen.se
www.sbbergslagen.se

Distriktsarbetsterapeuter

Jenny Bergström Telefon: 0591-642 47
E-post: jenny.bergstrom@hellefors.se

Sara Gustafsson Telefon: 0591-642 44
E-post: sara.gustafsson@hellefors.se

Jenny Haglund Telefon: 0591-642 83
E-post: jenny.haglund@hellefors.se

Ulrika Saxin Telefon: 0591-642 45
E-post: ulrika.saxin@hellefors.se

Telefontid

Måndag–tisdag, torsdag–fredag klockan 11.00-12.00

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se