Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Brandskydd och sotning

Valborgsmässoafton Hällefors hembygdsgård

Räddningstjänsten i Hällefors ingår i ett gemensamt kommunal­förbund som heter Bergslagens Räddningstjänst (BRT). Hällefors kommun samarbetar med kommunerna Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors.

Brandskydd

Har du frågor kring brandskydd såsom information om bland annat brandsläckare, brandvarnare, eldning utomhus och sotning så hittar du information på BRT:s webbplats.

Bergslagens räddningstjänst

Sotning

Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommunen ansvar för att sotning, rengöring och brandskyddskontroll utförs i kommunen. Kommunens ansvar är överfört till kommunalförbundet för räddningstjänst, Bergslagens Räddningstjänst.

I Hällefors kommun är det Hällefors Sotningsdistrikt AB som utför både sotning/rengöring och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar enligt de intervaller som fastställts av direktionen för BRT.

Den enskilde har dock möjlighet att ansöka om att få rengöra (sota) sin egen anläggning. Det är BRT som handlägger dessa frågor. Blankett för ansökan finns på BRT:S webbplats.

Eldning utomhus

Under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat av Länsstyrelsen är det tillåtet att elda/bränna trädgårdsavfall, till exempel grenar, löv och gräs, utan tillstånd.

Länsstyrelsen i Örebro

Brandrisken den aktuella dagen måste kontrolleras innan eldning sker. Detta kan göras hos SOS Alarms automatiska telefonsvarare med regler för eldning utomhus: Degerfors, Karlskoga och Hällefors telefon 019-18 99 05.

Kontakt

Sotare

Hällefors Sotningsdistrikt AB
Telefon: 0591-102 04
Mobil: 070-207 26 96

Bergslagens Räddningstjänst

Telefon: 0586-636 00
Webbplats: www.brt.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se