Bygga nytt, ändra eller riva

Lindesberg.se Samhällsbyggnad Bergslagen svarar på dina frågor och hanterar ansökningar om bygg- och rivningslov. När du bygger, ändrar eller river en byggnad påverkar det både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Därför finns det regler för hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen som styr. Vissa arbeten kräver bygglov, andra kräver en anmälan och några kan du genomföra utan att kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen. Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. Vilka bestämmelser gäller för din fastighet/tomt? Om du vill veta vad du får bygga på din fastighet/tomt kan du ta kontakt med en handläggare på stadsbyggnadskontoret eller kolla i länskartan för att se vad detaljplanen säger för din fastighet om den ligger inom detaljplanelagt område. Klicka här för att komma till länskartan Telefontider bygglov Måndagar 13:00-14:30 Tisdagar 13:00-14:30 Onsdagar 10:00-11:30 Torsdagar 13:00-14:30 Fredagar 08:00-09:30   Du kan ringa direkt och prata med en bygglovhandläggare på 0581-817 74, under ovanstående telefontider. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Sidan är uppdaterad 3/6 2020 10.53.15