Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Bygga nytt, ändra eller riva

I Hällefors kommun är det Samhällsbyggnad Bergslagen som handlägger ansökan om bygglov. Ta kontakt med stadsarkitekts­kontoret före byggstart oavsett om åtgärderna kräver bygglov eller inte. De kan ge dig information om vad som gäller i eventuella planer och lagstiftning.

Ansökan och anmälan

Blanketter

När du ska bygga nytt, riva eller göra en om- eller tillbyggnad krävs bygglov. Nästan alla åtgärder som fordrar bygglov kräver också bygganmälan. Ansökan för bygglov avser bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens.

Det finns åtgärder som kräver en bygganmälan men som inte kräver bygglov exempelvis installation av braskamin.

  1. Så här söker du bygglov
  2. Så här anmäler du en eldstad

Bygglovstaxa

För bygglov och bygganmälan tas en avgift ut enligt gällande taxa. I taxan finns några enstaka fasta avgifter, men i de flesta fall räknas avgiften ut för varje ärende. Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen.

Handläggningstid

Du får ditt bygglov inom 10 veckor om handlingarna är kompletta. Om ditt ärende behöver ytterligare utredning kan tiden för handläggning bli ytterligare 10 veckor. Den totala tiden får maximalt bli 20 veckor.

Handläggningstid för anmälan och bygglov

Telefontider

Bygglovshandläggarnas och byggnadsinspektörenas telefonnummer och telefontider

Film om hur du söker bygglov

Så här söker du bygglov

Relaterade länkar

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se