Handlingar, ritningar för lov och anmälan

Vid ansökan om lov eller anmälan kommer du behöva bifoga olika ritningar och handlingar. Följande handlingar kommer du behöva skicka in: Plan- och fasadritningar Sektionsritning Markplaneringsritning Situationsplan (tomtkarta) Nybyggnadskarta Uppgifter om kontrollansvarig Förslag till kontrollplan Teknisk beskrivning Miljöinventering (vid rivning av åtgärder) Uppgift om färgsättning (inom kulturmiljöområden Matris över vilka handlingstyper som krävs mot olika typer av åtgärder Matris handlingstyper Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text Relaterad information Mer information om ritningar och handlingar Förslag till kontrollplan Kontrollplan instruktion Kontrollplan tom mall Exempel på kontrollplaner Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Sidan är uppdaterad 3/6 2020 11.10.55