Garage, carport, förråd

Information om vad som gäller för garage, carport och komplementbyggnader till bostadshus. Garage, carport och andra komplementbyggnader För att bygga ett garage, carport eller förrådsbyggnad (komplementbyggnad) krävs det bygglov inom detaljplanelagt område. Utanför ett område med detaljplan är det, i vissa fall, möjligt att uppföra en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Åtgärden får inte byggas närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannens medgivande. Även om vissa komplementbyggnader inte kräver bygglov eller anmälan kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd för åtgärder inom vägområde eller för att vidta åtgärder nära allmän väg. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text Relaterad information Bygglovsbefriad komplementbyggnad Taxa för bygglov och strandskyddsdispens 2020 Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Sidan är uppdaterad 3/6 2020 13.34.02