Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Djur

Rådjur

Vart ska jag vända mig om jag upptäckt djur som far illa? Vem ska jag kontakta om en hund skäller så det stör? Vem ska jag ringa om jag krockat med rådjur? På denna sida får du svar på de frågorna.

Djurskydd

Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för alla djurskyddsfrågor i Hällefors kommun och resten av länet. Det gäller både lantbrukets djur och sällskapsdjuren. Om du anser att våra tama djur far illa kan du anmäla det till länstyrelsen.

Länk till Länsstyrelsen i Örebro

Det är polismyndigheten som ansvarar för ärenden om lösspringande eller aggressiva hundar.

Störande djur

Om du upplever störningar från exempelvis hundar som skäller eller katter som förorenar sandlådan ska du i första hand alltid kontakta djurägaren eller fastighetsägaren. Om dessa åtgärder inte löser ditt problem och störningen är så allvarlig att den bedöms som en olägenhet kan du få hjälp av Samhällsbyggnad Bergslagen. En olägenhet är enligt lagen en störning som i medicinsk eller hygienisk mening påverkar människors hälsa negativt.

Länk till informationen på Samhällsbyggnad Bergslagen

Lösspringande hundar och upphittade djur

Det är polismyndigheten som ansvarar för ärenden om upphittade djur och lösspringande eller aggressiva hundar. Anmäl till polisen på telefonnummer 114 14.

Tillstånd för att ha djur

Det krävs tillstånd för att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta gäller nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, samt orm.

Mer information och blankett för ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplan

Vilda djur

Trafikolycka

Om du krockar med björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn så måste du enligt jaktförordningen markera platsen och meddela polisen på nummer 112. Och detta även om djuret inte är synbart skadat.

Inom varje kommun finns ett antal jägare som ansvarar för sin del av vägnätet. Polisen underrättar jägaren om den inträffade viltkollisionen. Jägaren arbetar efter upprättade rutiner som innebär att skadat vilt kan avlivas av jägare och tas om hand så fort som möjligt.

Du har ingen skyldighet att göra en polisanmälan om du kör på något annat vilt djur än utöver de nämnda ovan, till exempel en grävling eller en räv. Men om djuret är svårt skadat så se till att djuret blir avlivat och om möjligt avlägsnat från vägbanan.

Aggressiva

Polisen kan också kontaktas när ett vilt djur agerar upprepat aggressivt mot människor i eller nära bebyggelse.

Skadade eller övergivna djur

Även när du hittar skadade eller övergivna däggdjur eller fåglar ute i naturen så är det polisen som ska kontaktas.

Telefonnummer

  • Ring 112 vid brådskande ärenden.
  • Ring 114 14 när det inte är bråttom att prata med polisen.

Skadedjur

Har du problem med exempelvis möss, råttor, mjölbaggar och silverfiskar som angriper din bostad då får då kontakta fastighetsägaren.

Är du själv fastighetsägare och behöver hjälp så ska du kontakta ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering. Försäkringsbolagen har ofta avtal med företag som arbetar med skadedjurs­bekämpning.

Om du upptäcker skadedjur, exempelvis råttor på gator, parker eller annan kommunal mark kan du ringa miljökontoret på telefon 0587-55 00 40.

www.sbbergslagen.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se