Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Kvalitets­arbete

Här visas resultat som kan jämföras med andra kommuner och resultat av enkäter med brukarundersökningar inom området bygga, bo och miljö i Hällefors kommun.

Länkad data med nyckeltal från Kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

Kolada

 

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se