Ändring av detaljplan - Upphävande av delar av detaljplanerna NA-3K och 18-GRY-572

Syftet med detaljplanen är upphäva delar av gällande detaljplaner så att en gång-och cykelväg kan genomföras med stöd av en ny sammanhängande vägplan för sträckan Grythyttan- Hällefors.

Vad händer i processen

Samråd pågick 19 mars - 9 april 2019.

Granskning pågick 24 juni - 29 juli.

Detaljplanen har överklagats och handläggs för tillfället av Mark-och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Ytterligare upplysningar

Kjell Jansson, planarkitekt,
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Sidan är uppdaterad 3/6 2020 15.56.39