Planbesked

Lindesberg.se Du kan ansöka om ett planbesked för att få veta hur kommunen ställer sig till att påbörja ett detaljplanearbete eller inte. Vad är ett planbesked? Ett planbesked är ett sätt för kommunen att visa sin viljeriktning för ett detaljplanearbete. Kommunen lämnar ett positivt eller ett negativt planbesked. Planbeskedet är inte bindande och kan därför inte överklagas. Det är inte heller ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. Kostnad Avgift för ett positivt planbesked är 8 560 kr Avgift för ett negativt planbesked är 5 136 kr Utöver kostnaden för planbesked tillkommer en separat kostnad för detaljplanearbetet. Vad händer sen? Om du har fått ett positivt planbesked läggs ditt arbete till i listan av arbeten. När det är dags att påbörja planarbetet kontaktas du av en handläggare och ett planavtal skickas till dig. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text Relaterade e-tjänster Begära planbesked Relaterad information Plan- och bygglagen på Riksdagens webbplats Planbesked - PBL Kunskapsbanken på Boverkets webbplats

Sidan är uppdaterad 3/6 2020 11.08.34