Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Parker, lek och natur

I Hällefors kommun finns 67 hektar grönytor som förvaltas av Samhällsbyggnad Bergslagen. Grönytor är allt grönt inom tätortsgränsen, såsom parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor.

Ansvarig för sidan är

Uppdaterad 15/6 2018 12.23.29