Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Skog

Skog

Hällefors kommun är helt barrskogsdominerat. Vegetationen består huvudsakligen av barrskog av hedtyp men i sluttningslägen med rörligt grundvatten förekommer ofta ängsartad granskog.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se