Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Terräng­körning

Skoter

Terräng­körningslagen förbjuder, med vissa undantag, körning på barmark i terrängen med motordrivna fordon som exempelvis fyrhjulingar och snöskotrar. Med terräng menas all mark utanför byggd väg. Förbudet är till för att skydda naturen.

Naturverkets webbplats om terrängkörning