Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Planarbete

Svartälven Hällefors

I Hällefors kommun utförs planarbetet tillsammans med Samhällsbyggnad Bergslagen. Kommunfullmäktige antog den 24 april 2018 Hällefors översiktsplan med LIS-tillägg och planen vann laga kraft 29 maj 2018.

Upplysningar om planen lämnas av:
Per Lilja, fysisk planerare, Telefon 0581-810 81 eller per.lilja@sbbergslagen.se

Relaterad information

Ansvarig för sidan är

Uppdaterad 12/6 2018 12.45.53