Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Rökfria miljöer

470 px bred bild

Det finns miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Det är exempelvis inte tillåtet att röka på skolgårdar, i kollektivtrafik eller på restauranger. Miljökontoret vid Samhällsbyggnad Bergslagen bedriver tillsyn enligt tobakslagen vilket innebär att de kontrollerar att lagstiftningen följs.

Miljöer som ska vara rökfria

  • Lokaler och områden för barnomsorg och skolverksamhet.
  • Lokaler för hälso- och sjukvård.
  • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
  • På färdmedel i kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.
  • Inomhus på restauranger och andra serveringsställen.
  • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus.
  • Lokal med tillträde för allmänhet till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum eller expeditioner.
  • Ett visst antal rum på hotell.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Det är den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Hur anmäler du en störning som upplevs som miljö- eller hälsorisk?

I första hand ska du prata med den som orsakar eller kan göra något åt problemet. Får du inget gehör eller om du inte är nöjd med resultatet kan du kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

En ny tobakslag "Lag om tobak och liknande produkter" träder i kraft 1 juli 2019. De viktigaste punkterna är bland annat att det kommer bli rökförbud i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger och lekparker. Gamla och nya rökförbud kommer även omfatta e-cigaretter.

 

Kontakt

Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefon: 0587-55 00 40
måndag–fredag 8–16
lunchstängt 12–13
dag före helgdag 8–12

servicecenter@sbbergslagen.se
www.sbbergslagen.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se