Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Vatten och avlopp

Det kommunala dricksvattnet i kommunen håller lika hög kvalitet som vatten som tappas på flaska.

Samhällsbyggnad Bergslagens ansvar

Det är Samhällsbyggnad Bergslagen som ansvarar för avloppsreningsverken. Vid störningar i avlopp och dricksvatten samt vid frågor gällande fakturering av avfall, slam och vatten kontaktar du Samhällsbyggnad Bergslagen.

All inrättning av enskild avloppsanläggning ska du anmäla till Samhällsbyggnad Bergslagen. Även ändringar av en befintlig anläggning ska anmälas.

Miljökontoret på Samhällsbyggnad Bergslagen har ansvar för regler och tillsyn över de kommunala avloppsreningsverken och handlägger anmälningar om vattenverksamhet samt strandskyddsdispens, som gäller mindre bryggor.

Anläggningar och distributionsområden

Avgifter och regler abbonnemang

Taxa för vatten och avlopp, samt slamtömning.

Avlopp kommunalt

I Hällefors kommun finns det fyra reningsverk som renar avloppsvattnet åt oss. Hur det går till kan du läsa om på Samhällsbyggnad Bergslagen.


Anläggningar och distributionsområden

Renings-verk

Typ av råvatten

Distributionsområde

Typ av desinfektion

Jeppetorp

Grundvatten

Hällefors, Gryhyttan, Hammarn, Saxhyttan och Sikfors

UV-ljus och klorering

Nyhammar

Grundvatten

Bredsjö, Hjulsjö med omgivningar

UV-ljus och klorering

Sävsjön

Grundvatten

Sävsjön med omgivningar

Klorering

Älvestorp

Grundvatten

Älvestorp med omgivningar

Klorering


Avlopp eget

Vissa hus ute på landsbygden har inte möjlighet att vara anslutna till det kommunala avloppet. Dessa hushåll har istället ett enskilt avlopp, små avlopp. Miljökontoret arbetar med tillstånd och tillsyn för små avlopp.

Information och blanketter

Avloppsguiden

På Avloppsguidens webbplats hittar du  allt du behöver veta om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster.

husagare.avloppsguiden.se

Slam

Samhällsbyggnad Bergslagen hjälper dig vid frågor om tömning av slam, slamsugning och vad det kostar med mer.

Information om slam

Latrin

Det tas inte emot latrin på våra återvinningscentraler, och latrin får enligt gällande avfallsföreskrifter ej heller transporteras av privatpersoner. Ansök på miljökontoret för att få kompostera latrin från torrklosett.

Information om kompostering av latrin

Taxor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
VA-taxa 2020.pdf 345.9 kB 2020-01-22 08.33
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avfallstaxa inkl. slamtömningstaxa 2020.pdf 303.9 kB 2020-01-22 08.27

Kontakt/felanmälan

Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefon: 0587-55 00 40
måndag–fredag 8–16
lunchstängt 12–13
dag före helgdag 8–12

servicecenter@sbbergslagen.se
www.sbbergslagen.se

Så här gör du felanmälan

Det finns även en app där du kan göra felanmälan, rapportera fel och brister eller helt enkelt lämna in synpunkter.

Här kan du ladda ner appen

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se