Kvalitet på kommunalt dricksvatten

Analyser av kommunalt dricksvatten från våra vattenverk i Hällefors kommun.

Hos Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finns kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat.

Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som önskar har rätt att ta del av uppgifterna. Kontakta Servicecenter om du vill ta del av ett analysprotokoll via post eller mejl. Det går också bra att boka tid för en genomgång av analysresultaten hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser.

I dricksvattenföreskrifterna finns krav på mikrobiologiska säkerhetsbarriärer som ska motverka förekomst av sjukdomsframkallande virus, bakterier och parasiter i dricksvattnet. Syftet är att avskilja eller inaktivera mikroorganismer så att de förlorar sin sjukdomsframkallande förmåga.

Desinfektion av vattnet räknas som en säkerhetsbarriär och då i form av ozon, klorering eller UV-ljus. Klorering är den vanligaste metoden, följt av UV-ljus.

Klorhalten i utgående dricksvatten från våra vattenverk ligger normalt omkring ungefär 0,1 mg/l. Enligt föreskriften är gränsvärdet för klor i utgående dricks­vatten 0,4 mg/l.

I dricksvattenföreskrifterna finns krav på mikrobiologiska säkerhetsbarriärer som ska motverka förekomst av sjukdomsframkallande virus, bakterier och parasiter i dricksvattnet. Syftet är att avskilja eller inaktivera mikroorganismer så att de förlorar sin sjukdomsframkallande förmåga.

Desinfektion av vattnet räknas som en säkerhetsbarriär och då i form av ozon, klorering eller UV-ljus. Klorering är den vanligaste metoden, följt av UV-ljus.

Klorhalten i utgående dricksvatten från våra vattenverk ligger normalt omkring ungefär 0,1 mg/l. Enligt föreskriften är gränsvärdet för klor i utgående dricks­vatten 0,4 mg/l.

Relaterad information

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen

Text

Sidan är uppdaterad 15/10 2020 15.02.50