Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige vänder sig till alla utrikesfödda föräldrar med barn 0–18 år, det är ett samhälls­orienterande program för grupper som består av fem träffar. Varje träff varar i 2,5 timme.

Familj med tre barn

Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet till grupp­diskussioner. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar, och tar upp hur det är att vara familj i nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, och hur till exempel förskola, skola och vård fungerar.

Föräldragrupp på arabiska eller tigrinja

Under hösten arrangeras 2 olika föräldrargrupper, en grupp för arabisktalande och en grupp för dig som talar tigrinja. Vid fem tillfällen i får du träffa andra föräldrar i grupp och samtala utifrån olika teman.

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har 10–15 deltagare och håller på i cirka 2,5 timme per tillfälle.

Innehåll

Träff 1 – Familj i nytt land

Träffen handlar om hur samhället i Sverige har förändrats, om att vara familj i ett nytt land och om barnets fritid.

Träff 2 – Skola, pojkar och flickor

Hur kan föräldrar stödja barnen när de går i förskolan och skolan? Gör vi lika eller olika mellan pojkar och flickor?

Träff 3 – Hälsa och sjukvård

Vad kan man göra för att må bra som familj och vad gör man om barnet eller någon i familjen mår dåligt?

Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Vilket stöd kan du få som förälder och vilka rättigheter har barn? Hur påverkas vi av stress i vardagen?

Träff 5 - Att vara förälder till en tonåring

Hur kan du stötta din tonåring? Vi samtalar om ämnen som tobak, droger, kriminalitet och om kärlek i tonåren.

Föräldrargrupp på arabiska

Datum: Tisdag 16/11, 23/11, 30/11, 7/12 och 14/12
Anmälan: Roaa.johansson@bilda.nu

Vid intresse kontakta:
Media kazzaz, Media.kazzaz@bilda.nu, 072-084 35 99, 019-760 14 06
Rooa Johansson, Roaa.johansson@bilda.nu, 072-277 77 10

Föräldrargrupp på tigrinja

Datum: Måndagar 1/11, 8/11, 15/11, 22/11 och 29/11
Tid: kl 17.15-20.00
Anmälan:
tekeste20141@gmail.com, 072-2945132

Mer information

Sidan är uppdaterad