Försäkring

Alla barn och elever som går i kommunens skolor samt vissa andra grupper inom Hällefors kommuns verksamhets­område är olycksfalls­försäkrade genom Svedea.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Försäkringsbesked kollektiv olycksfallsförsäkring för Hällefors kommun 2022-01-01.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2022-01-03 07.55

Detta gäller försäkringen för

Dygnet runt

 • Elever i grundskola och gymnasieskola inklusive ensamkommande flyktingbarn
 • Barn i kommunal och privat förskola
 • Personer i familjehem
 • Stödboende, IFO

Under verksamhetstid

 1. Deltagare i arbetmarknadspolitiska åtgärder
 2. Deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS
 3. Praktikanter, ungdomar under 25 år som bereds arbete av kommunen
 4. Psykisk funktionsnedsättning i träning
 5. Kontaktpersoner vuxen, BoU och LSS
 6. Kontaktfamiljer BoU
 7. Stödboende för ensamkommande
 8. Ledsagare

 9. Frivilliga resursgrupper

 10. Kortiddsvistelse utanför hemmet 9 §, Lss

Kontakt

Frågor om försäkringen

Vänd dig till Svedea på telefon 0771-160 199 eller via e-post skadorforetag@svedea.se

Anmäla en skada

Ta kontakt med verksamhetsansvarig eller din rektor på skolan.

Sidan är uppdaterad