Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Frågor och svar

Här kan du ställa frågor om den blivande simhallen. Frågor och svar kommer att publiceras här.


Fråga: Hur långa kommer simbanorna att vara.?

Svar: Banorna i motionsbassängen kommer att vara 25 meter.

Fråga: Kommer det att finnas andra lokaler i badhuset för t.ex träning?

Svar: Badhuset kommer att innehålla två andra delar för träning. I ena änden på huset kommer det att finnas omklädningsrum för utomhusträning. På övervåningen kommer det att finnas en stor lokal med tillhörande omklädningsrum. Exakt hur dessa lokaler ska inredas och användas är inte fastställt.

Fråga: När är den klar?

Svar: Badhuset kommer att vara klart i november.

Fråga: Hur mycket skall hela projektet kosta och hur ska detta vara fiansierad?

Svar: Grundbudget för själva badhuset är 120 miljoner. Sen finns det en del yttre miljö som kommer att påverka. Utöver det finns det en hel del energiåtgärder som vi gör just nu som kan påverka investeringen men som kommer att sänka driftskostnaderna.

Finansieringen av investeringen sker i huvudsak genom upplåning.

Fråga: Jag har hört att man kan/ska boka tid för badning och vattengympa redan nu?

Svar: Det finns ännu ingen organisation för att ta emot bokningar eller förfrågningar kring badhuset. Badhuschefen börjar sitt arbete i mars, och då kommer arbetet med t ex planering och påföljande schemaläggning att starta på allvar. Badhusverksamheten kommer i sitt arbete både att undersöka efterfrågan och att planera. Intresserade kommer med stor säkerhet att ges möjlighet att lämna intresseanmälan i detta arbete.

Fråga: Kommer den nya padelhallen byggas i anslutning till simhallen och isåfall, när står den klar?

Svar: Padelhallen är ännu så länge egentligen inte en kommunal angelägenhet. Det är Hällefors IK som ansökt om och beviljats delfinansiering från Allmänna Arvsfonden till en hall. Hanteringen av padelhallen ligger formellt utanför badhusprojektet. Det går egentligen inte att ge några bättre svar på frågan.

Fråga: läste någonstans att öppen tider beror på hur många som badar men simhallen kostar väl ändå i drift förutom anställd på plats? borde inte sånt beräknas innan bygge av den

Svar: Det är precis som du säger: badhuset kostar i drift oavsett om det finns några badande. Det har gjorts utredningar kring detta innan beslut. Förutom bara driften så kostar varje badande pengar i förbrukning, men personalkostnaden är den största tillkommande delen. Utredningen väger intäkter mot kostnader, och konstaterar i stort sett att om det är väldigt få badande under vissa tider i veckan så är det smart att inte ha öppet de tiderna.

Fråga: Kommer det att finnas något slags cafe i badhuset?

Svar: Själva badhuset kommer inte att något formellt café, men i anslutningen till ishallen planeras ett fik.

Fråga: Finns det tillgång till en varmbassäng för rehab? 

Svar: Det finns en varmbassäng avsedd för rehab och t ex babysim, beroende på hur den bokas. Temperatur och bottendjup går att reglera och den är ungefär 12x8 meter. Bassängen finns i ett eget bassängrum, vilket gör den möjlig att avskilja från övriga badande.

Fråga: Får jag som bor i annan kommun komma och motionssimma i er simhall? 

Svar: Det är självklart möjligt för alla att använda badhuset. Sen gäller det för oss att se till att det går. I planeringen av verksamheten som pågår just nu är till exempel två av frågorna öppettiderna, t ex hur mycket behov det finns av öppet tidiga morgnar och på kvällar, samt vilket inpasseringssystem som ska finnas.

Fråga: Vill veta om det ligger någon sanning i det jag hört- att simhallen i första hand och till största del byggs för simundervisning?

Svar: Det stämmer inte att badhuset byggs i första hand för skolans verksamhet. Däremot uppstod hela frågan om badhus utifrån problem i just skolans idrottsundervisning. I projekteringen av badhuset har också tillgängligheten för skolans verksamhet beaktats, så att det ska vara enkelt och säkert för pedagoger och elever att använda det. I övrigt har badhuset projekterats för att användas på precis samma sätt som andra allmänna badhus. Vilka verksamheter som i övrigt kommer att finnas och exakt hur öppettiderna kommer att se ut är inte fastställt och arbete med det pågår.

Fråga: Vad kommer entreavgiften att hamna på vid enstaka tillfällen och vad kommer ett årskort för vuxen kosta?

Svar: Det är inte fastslaget vad avgifterna kommer att vara. Det beror på många saker. I förstudien användes 30-50 kronor för engångsbad och 1 800-3 000 för ett årskort, men det var bara för att kunna bedöma ungefärliga intäkter. De siffrorna har sedan dess figurerat som beslutade, och det är inte korrekt.

Fråga: Kommer simhallen att vara öppen för allmänheten?

Svar: Simhallen kommer självklart att vara öppen för allmänheten. Exakt hur mycket vet vi inte förrän vi vet hur stor efterfrågan blir. Det kostar pengar att hålla badhuset öppet, så om det är få badande vissa tider så kan det vara smart att hålla stängt under den tiden. Förhoppningen är att det är många som vill bada, och då kan badhuset ha generösa öppettider.

Fråga: Kommer återvinningen vid Hällevi att påverkas?

Svar: Den yttre miljön, dit återvinningen tillhör, ingår formellt inte i simhallsbygget. I projektet som helhet måste den yttre parkeringen dock iordningställas, och då är målsättningen att också återvinningen ska åtgärdas. Det är inte kommunen som driver återvinningsstationerna, och diskussioner har förts med företaget sedan tidigare. Om stationen flyttas från platsen eller om den åtgärdas på andra sätt är för tidigt att säga.

Fråga: Finns det ekonomi för detta bygge?

Svar: Ekonomiska prioriteringar och fördelning av budget är en fråga för kommunfullmäktige. Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra simhallsprojektet, men frågor om kommunens ekonomi ur ett övergripande perspektiv är politiska och kommer inte att behandlas vidare i byggprojektet.

Sidan är uppdaterad