Hällefors tillsammans

Hällefors tillsammans är ett projekt under 2021 för att stärka samarbetet mellan offentlig sektor och civilsamhälle i Hällefors. Målet är att skapa bättre möjligheter till etablering och integration av utlandsfödda i kommunen.

Två personer som håller händer

Projektet är ett samarbete mellan Hällefors kommun och Studieförbundet Bilda, med avsikten att inkludera fler aktörer i satsningen.

Mer information om projektet på bilda.nu

Sidan är uppdaterad