Hjälpmedel i hemmet

Hjälpmedel i hemmet ökar möjligheterna till ett självständigare och friare liv. Vid utprovning bedöms behovet av hjälpmedel av en arbetsterapeut eller sjukgymnast. Exempel på hjälpmedel som kan utprovas är bad- och duschhjälpmedel, toalettstolsförhöjningar samt förhöjande sittdynor.

För de som har svårt att minnas, planera, strukturera eller har svårt med tidskontroll finns hjälpmedel som underlättar och ökar förmågan att vara självständig eller mer delaktig i samhällslivet.

Sjukgymnasterna på Hällefors vårdcentral och hemrehabsjukgymnasten är ansvariga för utprovning av samtliga gånghjälpmedel.

Kommunen är ansvarig för att tillhandahålla hjälpmedel när det krävs vård- och behandling i hemmet.

Kontakt arbetsterapin

Telefontid: Måndag–fredag 11–12

Jenny Bergström, distriktsarbetsterapeut
Telefon: 0591-642 47
E-post: jenny.bergstrom@hellefors.se

Jenny Lund, distriktsarbetsterapeut
Telefon: 0591-642 83
E-post: jenny.lund@hellefors.se

Ulrika Saxin, distriktsarbetsterapeut
Telefon: 0591-642 45
E-post: ulrika.saxin@hellefors.se

Sidan är uppdaterad