Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hökhöjdens naturreservat

Naturreservatet Hökhöjden förvaltas av Hällefors kommun och består av ett stort barrskogsområde skyddat för rekreation och friluftsliv.

Vy från Hökhöjden med skog och sjöar

Friluftsliv

Hökhöjden är ett stort barrskogsområde skyddat för rekreation och friluftsliv. Skogen genomkorsas av stigar. Från Hurtigtorpet utgår flera motionsspår/­skidspår. Vid Hurtigtorpet finns även eldplats och vindskydd samt en pulkabacke. Vandringsleden Silverleden, som är drygt 6 mil lång börjar och slutar vid Hurtigtorpet. Längs leden finns rastplatser med vindskydd och eldplats. Leden går genom trakter där silverbrytningen var omfattande under 1600-talet.

Badplatsen Kaffesumpen ligger strax nordost om reservatet vid Sörälgens norra strand. Söder om badplatsen finns en campingplats, där kanoter och roddbåtar hyrs ut. På den högsta punkten i naturreservatet, 288 meter över havet är utsikten vidsträckt och vacker över omgivande sjöar och skogar.

Fakta om reservatet

Hökhöjdens naturreservat är beläget alldeles öster om Hällefors samhälle. Naturreservatet bildades 1976 med syfte att skydda ett större skogsområde för rekreation och friluftsliv. Området omfattar 245 ha, mestadels skog. Förvaltare är Hällefors kommun.

Kom ihåg

  • Håll hunden kopplad.
  • Gör inte upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
  • Kör inte motordrivet fordon eller rid annat än på anvisade vägar och leder.
  • Tälta inte eller ställ upp husvagn annat än på anvisad plats.
  • Lämna inte kvar snitselmarkeringar för tillfälliga spår eller orienterings­kontroller efter genomförd aktivitet

Hitta hit

Karta, Hökhöjdens naturreservat

Sidan är uppdaterad