Kallelser, protokoll samhällsbyggnadsförbundet

Här finns sammanträdestider, kallelser, handlingar och protokoll för direktionens möten. Sammanträdestider Direktion 2022 4 februari 25 februari 25 mars 22 april 10 juni 26 augusti (prel) 16 september 14 oktober 11 november 16 december Beredning 21 januari 11 februari 11 mars 8 april 20 maj 12 augusti (prel) 2 september 30 september 28 oktober 2 december Kallelser Kallelser 2021 Direktion kallelse 20210129.pdf Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20210226.pdf Pdf, 127.4 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20210326.pdf Pdf, 137.7 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20210423 rev.pdf Pdf, 155.4 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20210611.pdf Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20210917.pdf Pdf, 178 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20211015.pdf Pdf, 152.9 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20211112.pdf Pdf, 202.6 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20211210 budget.pdf Pdf, 29.1 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20211210.pdf Pdf, 153.5 kB, öppnas i nytt fönster. Kallelser 2020 Direktion kallelse 20200117.pdf Pdf, 30.2 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20200228.pdf Pdf, 134.4 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20200327.pdf Pdf, 186.8 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20200430.pdf Pdf, 203.8 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20200612.pdf Pdf, 197.6 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20200918 .pdf Pdf, 204.6 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20201016.pdf Pdf, 184.9 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20201030.pdf Pdf, 30 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20201112.pdf Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20201211.pdf Pdf, 143.4 kB, öppnas i nytt fönster. Kallelser 2019 Direktion kallelse 20190201.pdf Pdf, 211.9 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20190301.pdf Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20190329.pdf Pdf, 39.7 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20190412.pdf Pdf, 28.8 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20190426.pdf Pdf, 41.3 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20190614.pdf Pdf, 96.6 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20190920.pdf Pdf, 95.2 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20191018.pdf Pdf, 42.1 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20191115.pdf Pdf, 42.3 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20191213.pdf Pdf, 122.6 kB, öppnas i nytt fönster. Möteshandlingar 10 december 2021 BIL 5 Firmatecknare för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2022.pdf Pdf, 154.2 kB. BIL 6 Kommentarer revisionsrapport park skog.pdf Pdf, 6.7 MB. BIL 7 Förslag till lokaliseringsutredning ÅVC i Lindesberg.pdf Pdf, 5.3 MB. BIL 8 Revidering sammanträdestider 2022.pdf Pdf, 232.2 kB. Kallelse direktionen 20211210 inkl alla bilagor.pdf Pdf, 3.2 MB. 10 december 2021 Budgetmöte BIL 4 Förslag till budget 2022.pdf Pdf, 1.8 MB. 12 november 2021 BIL 5 Driftuppföljning20211031.pdf Pdf, 3.3 MB. BIL 6 Investeringsuppföljning 20211031.pdf Pdf, 995.7 kB. BIL 7 Kommentarer revisionsrapport delår.pdf Pdf, 2 MB. BIL 8 Remissyttrande brygga.pdf Pdf, 339.6 kB. BIL 9 Stratsys.pdf Pdf, 85.2 kB. 15 oktober 2021 BIL 5 Delårsbokslut aug 2021.pdf Pdf, 2.8 MB. BIL 6 Driftuppföljning sept 2021.pdf Pdf, 1.7 MB. BIL 7 Investeringsuppföljning Sep 2021.pdf Pdf, 248.6 kB. BIL 8 Utökning av tjänst inom projektenheten.pdf Pdf, 167.4 kB. BIL 9 Uppföljning av direktionens beslut 20210831.pdf Pdf, 644.8 kB. BIL 10 Sammanträdestider 2022.pdf Pdf, 231.6 kB. BIL 18 Dialogplan Budget 2021 och VP 2022-2023.pdf Pdf, 159.3 kB. Direktion kallelse 20211015 med bilagor.pdf Pdf, 5.4 MB. 17 september 2021 BIL 5 Förslag till Anläggningstaxa 2022 Hällefors.pdf Pdf, 808.7 kB. BIL 5 Förslag till Anläggningstaxa 2022 Lindesberg.pdf Pdf, 806.2 kB. BIL 5 Förslag till Anläggningstaxa 2022 Ljusnarsberg.pdf Pdf, 808.8 kB. BIL 5 Förslag till Anläggningstaxa 2022 Nora.pdf Pdf, 805.8 kB. BIL 5 Förslag till Brukningstaxa 2022 Hällefors.pdf Pdf, 1.4 MB. BIL 5 Förslag till Brukningstaxa 2022 Lindesberg.pdf Pdf, 1.2 MB. BIL 5 Förslag till Brukningstaxa 2022 Ljusnarsberg.pdf Pdf, 1.2 MB. BIL 5 Förslag till Brukningstaxa 2022 Nora.pdf Pdf, 1.2 MB. BIL 6 Förslag till Avfallstaxa 2022 Hfs.PDF Pdf, 559.1 kB. BIL 6 Förslag till Avfallstaxa 2022 Lbg.pdf Pdf, 586.3 kB. BIL 6 Förslag till Avfallstaxa 2022 Ljb.pdf Pdf, 567.2 kB. BIL 6 Förslag till Avfallstaxa 2022 Nora.pdf Pdf, 558.6 kB. BIL 7 Remissyttrande Medborgarförslag om hundrastgård och utemiljö i Brogårdsområdet i Fellingsbro.pdf Pdf, 1.5 MB. 11 juni 2021 BIL 5 Driftuppföljning april 2021.pdf Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Investeringsuppföljning april 2021.pdf Pdf, 238.8 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Förslag till kommentarer revisionsrapport årsredovisning.pdf Pdf, 203.9 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Risk- och konsekvensbeskrivning ny förbundsordning.pdf Pdf, 170.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Förslag till beslut om fortsatt arbete med heltidsresan 2021.pdf Pdf, 79.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 10 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020.pdf Pdf, 562.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 11 Utställning av Avfallsplan 2022-2026.pdf Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 12 Utökning av tjänst inom gata_ park_ idrott.pdf Pdf, 904 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 13 Yttrande utökad budget asfaltering Hällefors.pdf Pdf, 379.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 14 Remissyttrande ogrässopning Fellingsbro.pdf Pdf, 370.9 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 15 Remissyttrande medborgarförslag om belysning o asfalt vid återvinningen.pdf Pdf, 250.6 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 16 Remissyttrande medborgarförslag om belysning vid återvinningen.pdf Pdf, 186 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 17 Remissyttrande medborgarförslag gatubelysning Snickartorpsväg.pdf Pdf, 219.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 18 Remissyttrande hastighetsbegränsning Frövi.pdf Pdf, 173.9 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 19 Remissyttrande gällande medborgarförslag om anslagstavlor i Fellingsbro.pdf Pdf, 947 kB, öppnas i nytt fönster. 23 april 2021 BIL 4a Utökning av tjänster inom VA.pdf Pdf, 105.4 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Driftuppföljning 2021-03-31.pdf Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Månadsuppföljning mars 2021 Investeringar.pdf Pdf, 937.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Kommentarer till revisionsrapport förvaltningsorganisation.pdf Pdf, 320.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Begäran om ekonomiska medel VA-verksamhetsområden.pdf Pdf, 546.8 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Upphävande av beslut om mindre utökningar av verksamhetsområden.pdf Pdf, 56.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 10 Medborgarförslag om upprustning av och området runt vattentornet.pdf Pdf, 153.3 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 11 Medborgarförslag om belysning utmed promenad- och cykelleden Råsvalsleden.pdf Pdf, 150.6 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 12 Medborgarförslag Svartviksväg Ljusnarsberg.pdf Pdf, 462.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 13 Medborgarförslag om belysning och informationsskylt av gamla Kungsvägen.pdf Pdf, 311.3 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 14 Medborgarförslag attraktivare Fellingsbro.pdf Pdf, 454.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 15 Medborgarförslag Fellingsbro kapellruin Djupdalen.pdf Pdf, 173.7 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 16 Remissyttrande Grillplats bänkar Käglan Fellingsbro.pdf Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster. 26 mars 2021 BIL 4 Årsredovisning 2020.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Förslag till budgetram 2022.pdf Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Kommunernas tekniska investeringar 2022.pdf Pdf, 8.9 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Detaljbudget 2021.pdf Pdf, 531.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 GDPR Strategi och riktlinjer.pdf Pdf, 974.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Uppföljning av direktionens beslut 20201231.pdf Pdf, 193.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 10 Remissyttrande motion angående farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg.pdf Pdf, 411 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 11 Remissyttrande Brotorpsgatan Lindesberg.pdf Pdf, 173.7 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 12 Remissyttrande Lindessjön.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 12 a Extraärende Vikariesituationen inom VA.pdf Pdf, 67.4 kB, öppnas i nytt fönster. 26 februari 2021 BIL 9 Avgränsningssamråd avfallsplan.pdf Pdf, 110.8 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Remissyttrande, medborgarförslag.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Utökning av tjänst Lokal- och miljöservice.pdf Pdf, 74.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Verksamhetsförändring ekonomi stab.pdf Pdf, 54.3 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Förslag till internkontroll 2021.pdf Pdf, 149.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Avrapportering Intern kontroll 2020.pdf Pdf, 233.8 kB, öppnas i nytt fönster. 29 januari 2021 BIL 4 Förslag till nytt kollektivavtal 2021.pdf Pdf, 275.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Verksamhetsområde del av Älvestorp 11_3 Nora kommun.pdf Pdf, 244.7 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Utökande av verksamhetsområde i Pershyttan Nora kommun.pdf Pdf, 574.8 kB, öppnas i nytt fönster. 11 December 2020 BIL 3 Budget 2021 och Verksamhetsplan 2022-2023.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Firmatecknare 2021.pdf Pdf, 74.9 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Nora samråd TÖP.pdf Pdf, 373.4 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Samråd upphävande av områdesbestämmelser Hällefors kommun.pdf Pdf, 678.7 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Utvärdering projektenheten 2020.pdf Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster. 12 november 2020 BIL 12 Framställan väg 52,244 Örebro län(12896744) 396996_1_1.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Driftuppföljning SBB 20201031.pdf Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Investeringsuppföljning Oktober 2020.pdf Pdf, 232.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Förslag till kommenterarer, delårsgranskning.pdf Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster. 30 oktober 2020 Delårsbokslut aug 2020 .pdf Pdf, 1005.1 kB, öppnas i nytt fönster. 16 oktober 2020 BIL 10 Förslag till remissyttrande - Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervin.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Delårsbokslut aug 2020.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Driftuppföljning SBB 200930.pdf Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Investeringsuppföljning 20200930.pdf Pdf, 1012.6 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Uppföljning av direktionens beslut 20200831.pdf Pdf, 206.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Sammanträdestider 2021.pdf Pdf, 79.7 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Återremiss från Hällefors kommun.pdf Pdf, 560 kB, öppnas i nytt fönster. 18 september 2020 BIL 4 Förslag till VA-taxa 20121 Lindesberg.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Förslag till VA-taxa 2021 Hällefors.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Förslag till VA-taxa 2021 Ljusnarsberg.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Förslag till VA-taxa 2021 Nora.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Förslag till avfallstaxa 2021 Hällefors.pdf Pdf, 560 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Förslag till avfallstaxa 2021 Lindesberg.pdf Pdf, 550.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Förslag till avfallstaxa 2021 Ljusnarsberg.pdf Pdf, 558.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Förslag till avfallstaxa 2021 Nora.pdf Pdf, 556 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Remissyttrande Herrgårdsvägen Guldsmedshyttan.pdf Pdf, 222.8 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Remissyttrande sjudygnsparkering.pdf Pdf, 400.3 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Remissyttrande sänkt hastighet.pdf Pdf, 222.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Tjänsteskrivele Utbyggnad personalutrymmen Fjällbo Hällefors.pdf Pdf, 131.9 kB, öppnas i nytt fönster. 12 juni 2020 BIL 10 Årlig uppföljning SAM 2019 TOTAL.pdf Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 11 Överlåtelse av ansvar för drift och underhåll kommunal järnväg Frövi Storå Linde.pdf Pdf, 285.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Driftuppföljning 20200430.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Driftuppföljning 20200531.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Investeringsuppföljning 20200430.pdf Pdf, 1008.8 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Investeringsuppföljning 20200531.pdf Pdf, 996.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Förslag till kommentarer revisionsrapport årsredovisning.pdf Pdf, 147.9 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Motion angående lokalt omhändertagande av Gyltboanläggningens lakvatten.pdf Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Textilinsamlingskärl på återvinningsstationer.pdf Pdf, 56.4 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Förslag till Policy för rekrytering.pdf Pdf, 158.4 kB, öppnas i nytt fönster. Bilaga Rapport SBB Servicecenter 2019 Q4.pdf Pdf, 408.4 kB, öppnas i nytt fönster. BIL Tilläggsbudgetering Fjällbo avr.pdf Pdf, 131.8 kB, öppnas i nytt fönster. 30 april 2020 BIL 10 Parkeringsriktlinjer inom Samhällsbyggnad Bergslagen.pdf Pdf, 53.7 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 11 Förlängning av giltighetstid för nuvarande avfallsplan.pdf Pdf, 96.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 12 Tjänsteskrivelse Lake Resort Grythyttan.pdf Pdf, 175.9 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 15 Färdiga avtal granskade av jurist VA.pdf Pdf, 746.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Driftuppföljning 20200331.pdf Pdf, 340.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Investeringuppföljning 20200331.pdf Pdf, 1009 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Omdisponering av vinterbudgeten 2020.pdf Pdf, 54.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Avrapportering Intern kontroll 2019.pdf Pdf, 251.3 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Förslag Intern kontroll 2020.pdf Pdf, 128.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Öppnande av Arne P_s väg Nora.pdf Pdf, 53.9 kB, öppnas i nytt fönster. 27 mars 2020 BIL 9 Yttrande uppgradering sopkärl.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Yttrande, motion om hållbar och biologisk mångfald vid grönytor.pdf Pdf, 318.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Uppföljning av direktionens beslut 20191231.pdf Pdf, 203.6 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Förslag till budgetram 2021.pdf Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Förslag till kommunernas tekniska investeringar 2021.pdf Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Årsredovisning 2019.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 28 februari 2020 BIL 4 Detaljbudget till direktionen 200131.pdf Pdf, 517.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Firmatecknare.pdf Pdf, 74.8 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 VA Situationen i Spannarboda.pdf Pdf, 752.7 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Remissyttrande Aspabadet Lindesberg.pdf Pdf, 905.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Tillståndsbedömning av vägar i Nora, Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesbergs kommun.pdf Pdf, 55.8 kB, öppnas i nytt fönster. 17 januari 2020 BIL 3 Budget.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. Protokoll Protokoll 2021 20210129 §1-10.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 20210226 §12-20.pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. 20210326 §21-39.pdf Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster. 20210423 §40-62.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 20210611 §63-87.pdf Pdf, 9.8 MB, öppnas i nytt fönster. 20210917 §88-109.pdf Pdf, 795.7 kB, öppnas i nytt fönster. 20211015 §110-127.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 20211112 §128-140.pdf Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. 20211210 §141- 143 budget.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 20211210 §144-153.pdf Pdf, 243.5 kB, öppnas i nytt fönster. Protokoll 2020 20200117 §1-2.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. 20200228 §3.pdf Pdf, 353.5 kB, öppnas i nytt fönster. 20200228 §4-15.pdf Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. 20200327 §16-24.pdf Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster. 20200430 §25-39.pdf Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster. 20200612 §40-58.pdf Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster. 20200828 §59.pdf Pdf, 488.4 kB, öppnas i nytt fönster. 20200918 §60-82.pdf Pdf, 12.2 MB, öppnas i nytt fönster. 20201016 83-95.pdf Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster. 20201030 §96.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 20201112 §97-107.pdf Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. 20201211 §110-121.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. Protokoll 2019 20190118 §1.pdf Pdf, 350.6 kB, öppnas i nytt fönster. 20190118 §2-4.pdf Pdf, 554 kB, öppnas i nytt fönster. 20190201 §5-21.pdf Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster. 20190301 §22-34.pdf Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. 20190329 §35-36.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 20190329 §37-52.pdf Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. 20190412 §53.pdf Pdf, 320.8 kB, öppnas i nytt fönster. 20190426 §54-57.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 20190426 §58-70.pdf Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster. 20190614 §71-97.pdf Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster. 20190920 §98-120.pdf Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster. 20191018 §121-139.pdf Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. 20191115 §140-152.pdf Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se

Sidan är uppdaterad