Kommande händelser, tidplan

Kommande händelser

September-december 2021

Gjutningar och resning av stomme

Tidplan

November 2022

Badhuset är i drift.

December - januari 2021-22

Taket ska vara på plats.

September 2021

Resning av stomme påbörjas.

Augusti 2021

Gjutning av platta och väggar upp till mark.

Juni 2021

Grundläggning inför gjutningar av platta

Mars 2021

Byggstart på platsen

 

Sidan är uppdaterad