Kommun och politik

Under dessa sidor finns det möjlighet att tycka till och ställa frågor som rör kommunens verksamhet. Här kan du läsa handlingar och protokoll från politiska möten. Du får även reda på hur dina skattepengar används och vilka lagar som styr kommunen.

Skylt Välkommen till Hällefors och två som paddlar i kanot

För förtroendevalda

Samlad information som förtroende­valda kan behöva i sitt uppdrag.

Anslags­tavla

På vår digitala anslagstavla publiceras kallelser och just­erade protokoll från utskott, nämnder, kommunstyrelse och kommun­fullmäktige.

Krisinformation

Information om hur kommunen arbetar med krisberedskap och hur du kan för­bereda dig för att klara dig under en samhällsstörning.

Kontakta oss

Välkommen att ringa, besöka eller skicka e-post till Hällefors kommun.

Sammanträden 2021

Kommun­fullmäktige

16 februari, 13 april, 8 juni, 21 september, 26 oktober och 30 november

Kommun­styrelsen

26 januari, 23 mars, 18 maj, 15 juni, 31 augusti, 5 oktober, 9 november och 14 december

Kontakt

Hans Åhnberg, kommunchef
Telefon: 0591-641 29
E-post: hans.ahnberg@hellefors.se

Sidan är uppdaterad