Kommun och politik

Foto: Välkommen till Hälleforsskylt

Under dessa sidor finns det möjlighet att tycka till och ställa frågor som rör kommunens verksamhet. Här kan du läsa handlingar och protokoll från politiska möten. Du får även reda på hur dina skattepengar används och vilka lagar som styr kommunen.

För förtroendevalda

Samlad information som förtroende­valda kan behöva i sitt uppdrag.

Anslags­tavla

På vår digitala anslagstavla publiceras kallelser och just­erade protokoll från utskott, nämnder, kommunstyrelse och kommun­fullmäktige.

Krisinformation

Information om hur kommunen arbetar med krisberedskap och hur du kan för­bereda dig för att klara dig under en samhällsstörning.

Kontakta oss

Välkommen att ringa, besöka eller skicka e-post till Hällefors kommun.

Sammanträden 2020

Kommun­fullmäktige

14 januari, 25 februari, 21 april, 9 juni, 22 september, 27 oktober och 8 december

Kommun­styrelsen

28 januari, 3 mars, 31 mars, 20 maj, 16 juni, 1 september, 6 oktober, 10 november och 15 december

Foto: Tommy Henningsson

Kontakt

Tommy Henningsson, kommunchef Telefon: 0591-641 29
E-post: tommy.henningsson@hellefors.se