Anslagstavla

På kommunens digitala anslagstavla kan du ta del av kallelser samt läsa vilka sammanträdes­­protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Överklaga beslut

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Så här överklagar du ett beslut.

Kungörelser och kommunalförbundens förslag till budget

Kallelser med handlingar

Justerade protokoll

  • Protokoll för myndighetsnämnden 2020-08-07 Sekretess
    Anslaget publicerades: 2020-08-07
    Anslaget tas ner: 2020-08-28
    Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Hällefors

Kontakt

Mathias Brandt, kanslichef Telefon: 0591-641 25
E-post: Mathias.Brandt@hellefors.se