Barn och utbildning självservice

Här finns blanketter och e-tjänster som rör barn och utbildning på förskole-, grundskole och gymnasienivå.

Blanketter

Förskola och fritidshem

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inkomstförfrågan för förskola och fritidshem.pdfPdf, 915.9 kB, öppnas i nytt fönster. 915.9 kB 2020-10-28 13.39

Grundskola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om in- och utflyttning.pdfPdf, 342.9 kB, öppnas i nytt fönster. 342.9 kB 2020-10-28 13.40
Ledighetsansökan för elev.pdfPdf, 300.1 kB, öppnas i nytt fönster. 300.1 kB 2020-10-28 13.40

Gymnasieskola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om inackorderingsbidrag.pdfPdf, 296.5 kB, öppnas i nytt fönster. 296.5 kB 2020-10-28 13.42
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om ledighet för elev i gymnasieskolan.pdfPdf, 159.5 kB, öppnas i nytt fönster. 159.5 kB 2020-10-28 13.40
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om resebidrag.pdfPdf, 241.4 kB, öppnas i nytt fönster. 241.4 kB 2020-10-28 13.41
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om skolskjuts för person med funktionsnedsättning.pdfPdf, 77.1 kB, öppnas i nytt fönster. 77.1 kB 2021-04-06 11.47

Pedagogisk omsorg/fristående förskola och fritidshem

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan bidrag för pedagogisk omsorg.pdfPdf, 211.7 kB, öppnas i nytt fönster. 211.7 kB 2020-10-28 13.42
Ansökan godkännande för fristående förskola och fritidshem.pdfPdf, 215.2 kB, öppnas i nytt fönster. 215.2 kB 2020-10-28 13.42

Vuxenutbildning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan till prövning.pdfPdf, 209.8 kB, öppnas i nytt fönster. 209.8 kB 2020-10-28 13.42
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan till vård- och omsorgsutbildning Yrkesvux.pdfPdf, 75.2 kB, öppnas i nytt fönster. 75.2 kB 2021-01-27 11.16
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan yrkesutbildning.pdfPdf, 201.3 kB, öppnas i nytt fönster. 201.3 kB 2021-04-26 08.55
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan till barnskötarutbildning.pdfPdf, 274.6 kB, öppnas i nytt fönster. 274.6 kB 2020-10-28 13.43
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan till orienteringskurs inom industri.pdfPdf, 401.6 kB, öppnas i nytt fönster. 401.6 kB 2020-10-28 13.44
Ansökan till orienteringskurs inom restaurang- och livsmedel.pdfPdf, 240.6 kB, öppnas i nytt fönster. 240.6 kB 2020-10-28 13.45
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan till Särvux.pdfPdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2020-10-28 13.45
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan till samhällsorientering för nyanlända.pdfPdf, 239.1 kB, öppnas i nytt fönster. 239.1 kB 2020-10-28 13.46

Betalning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Autogiroanmälan medgivande.pdfPdf, 226.1 kB, öppnas i nytt fönster. 226.1 kB 2020-10-28 13.47

E-tjänster

Förskolan och fritidshem

Webbformulär för ansökan om plats till förskolan

Webbformulär för ansökan om plats till fritidshem

Webbformulär för uppsägning av plats på förskolan

Webbformulär för uppsägning av plats på fritidshem

Vårdnadshavarna vars barn har barnomsorg skriver in veckoscheman, ledigheter med mera i Tempus.

Logga in på Tempus

Gymnasiet

Ansökan till gymnasiet i Örebro län

Grundskolan

InfoMentor är ett verktyg som grundskolan använder sig av. I tjänsten kan du följa ditt barns utveckling och lärande. Du kan också som förälder kommunicera med lärarna på skolan, exempelvis lägga in frånvaron och ladda upp material.

Logga in på InfoMentor

Komvux

Webbformulär för ansökan till Komvux

SFI

Webbformulär för ansökan till SFI

Frågor och synpunkter

Här i detta webbformulär kan du ange frågor, synpunkter, beröm och klagomål till Hällefors kommun om precis vad som helst

Sidan är uppdaterad