Omsorg, hjälp och stöd självservice

Genom blanketterna kan du exempelvis söka stöd och hjälp av olika former, ansöka om att bli god man eller söka olika former av bidrag.

Blanketter

Betalning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Autogiroanmälan medgivande.pdf 174.1 kB 2019-03-14 09.46

Individ och familj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Intresseanmälan kontaktfamilj, kontaktperson och familjehem.pdf 224.3 kB 2019-04-11 13.40

LSS och äldreomsorg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Intresseanmälan för uppdrag inom LSS.pdf 650.6 kB 2019-04-11 13.40
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om insatser enligt LSS.pdf 325.9 kB 2019-04-11 13.52
Begäran om förhandsbesked av LSS-insatser.pdf 285.2 kB 2019-04-11 13.52
Lex Sarah anmälan enligt LSS.pdf 723.9 kB 2019-04-11 13.52
Ansökan bistånd enligt SoL.pdf 320.5 kB 2019-04-11 13.50
Lex Sarah anmälan enligt SoL.pdf 281.3 kB 2019-04-11 13.52
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inkomstblankett för beräkning av hemtjänst- och omvårdnadsavgift.pdf 125.1 kB 2020-05-20 10.39

Påverka

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Blankett synpunkter och klagomål omsorgen.pdf 223.5 kB 2019-04-11 14.00

E-tjänster

Anhörigstöd på nätet – En Bra Plats

Som anhörig finns ett behov av att få råd och stöd, samt att nätverka med andra i liknande situation.

Logga in på En bra plats

Sidan är uppdaterad 14/9 2020 14.56.35