Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Omsorg, hjälp och stöd självservice

Genom blanketterna kan du exempelvis söka stöd och hjälp av olika former, ansöka om att bli god man eller söka olika former av bidrag.

Blanketter

Betalning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Autogiroanmälan medgivande.pdf 174.1 kB 2019-03-14 09.46

Individ och familj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Intresseanmälan kontaktfamilj, kontaktperson och familjehem.pdf 146.2 kB 2018-01-15 13.37

LSS

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Intresseanmälan för uppdrag inom LSS.pdf 685.8 kB 2016-02-02 11.03
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om insatser enligt LSS.pdf 598.9 kB 2018-01-15 13.31
Begäran om förhandsbesked av LSS-insatser.pdf 625.3 kB 2018-01-15 13.32
Lex Sarah anmälan enligt LSS.pdf 636.7 kB 2018-01-15 13.32
Lex Sarah anmälan enligt SoL.pdf 193.8 kB 2018-01-15 13.32
Ansökan bistånd enligt SoL.pdf 271.8 kB 2018-12-12 15.14

Mottagningsteamet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsblankett mottagningsteam.pdf 106.1 kB 2016-10-17 10.41

Påverka

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Blankett synpunkter och klagomål omsorgen.pdf 170.8 kB 2018-06-21 08.27

Äldreomsorg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inkomstblankett för beräkning av hemtjänst- och omvårdnadsavgift.pdf 223.1 kB 2019-03-18 08.30
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan bistånd enligt SoL.pdf 271.8 kB 2018-12-12 15.14

E-tjänster

Anhörigstöd på nätet – En Bra Plats

Som anhörig finns ett behov av att få råd och stöd, samt att nätverka med andra i liknande situation.

Logga in på En bra plats

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se