Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Allmänhetens frågestund

I början av varje sammanträde med kommunfullmäktige har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet till dina politiker.

När/var sammanträder kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige i Hällefors kommun sammanträder sex gånger per år i Hällefors Folkets Hus med början klockan 13.00 om inget annat meddelas i annons. Sammanträdena annonseras i lokaltidningen samt här på hellefors.se under sidan möten och kallelser.

Vem kan ställa en fråga på Allmänhetens frågestund?

Du som är folkbokförd i Hällefors kommun

Hur går det till?

1. Du kan närvara som åhörare vid sammanträdet och under frågestunden muntligen eller skriftligen ställa din fråga direkt till politikerna. Om du lämnar in frågan skrifligt läser ordföranden upp frågan åt dig.

2. Du kan ställa din fråga till kommmunfullmäktige via webben på formuläret nedan. Frågan läses upp och besvaras på nästkommande sammanträde efter bekräftelse från dig som frågeställare.

Webbformulär

Du kan inte få vara anonym – då tas frågan inte upp. Namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress ska anges. Alla fält förutom e-postadressen är obligatoriska.