Analysrapport

Hällefors kommun har i mars 2013 blivit analyserad av Svensk KommunRating, som är ett privatägt, fristående och oberoende värderingsföretag som specialiserat sig på att finansiell betygssättning, det vill säga rating av svenska kommuner. Deras slutsats är att kommunen bör vidta åtgärder för att stärka ekonomin långsiktigt.

  1. Kommunen bör säkra ett sparande över minst 4,5 procent av skatter och statsbidrag.
  2. Kommunen bör hålla investeringsandelen omkring 2,5 procent.
  3. Kommunen bör använda sparöverskottet som uppstår och göra extra amorteringar på 7 miljoner kronor årligen i 20 år på långsiktiga lån.

Rapport

Sidan är uppdaterad 15/9 2020 12.18.00