Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Delårsrapport

Kommunen sammanställer årligen en delårsrapport och omfattar tidsperioden 1 januari till 30 augusti. Rapporten innehåller dels uppföljning av mål och resultat samt en helårs­prognos för hela redovisningsåret.

Delårsrapporten kan hämtas som pdf-filer. För det krävs programmet Acrobat Reader som kan laddas hem från Adobes webbplats utan kostnad.

För mer information om delårsrapporter, kontakta kommunförvaltningens ekonomienhet.

Rapporter

Kontakt

Kristina Andersson, controller Telefon: 0591-641 03
E-post: kristina.andersson@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se