Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Fakturering via post

I och med övergången till elektroniska fakturor hoppas kommunen minska sin miljöpåverkan. Hällefors kommun skannar inkommande pappersfakturor för import i ekonomisystemet.

Faktureringsadresser för pappersfakturor

Fakturadress till Individ och familj

Hällefors kommun 
Individ och familjs fakturaservice
712 83 Hällefors

Fakturaadress till övriga i Hällefors kommun

Hällefors kommun fakturaservice
712 83 Hällefors

Det är viktigt att fakturor ställs till Hällefors kommun, som är vårt juridiska namn, men även att det tydligt framgår vilken förvaltning eller verksamhet fakturan avser. Om utrymmet inte räcker till i faktureringsadressen, kan detta anges i leveransadressen. Adressen gäller endast leverantörsfakturor och tillhörande specifikationer. Andra försändelser (reklam, orderbekräftelser, biljetter och varor mot postförskott) ska adresseras direkt till mottagaren. Skicka faktura i ett exemplar, inga fakturakopior.

Beställarreferens/kontaktperson

Fakturor till Hällefors kommun måste utöver lagstadgade fakturauppgifter innehålla beställarreferens för att fakturan ska nå rätt mottagare och kontaktperson/referensperson för att veta vem som beställt varan eller tjänsten. Kommunens beställarreferens är fakturamottagarens användar-id som består av fem siffror.

Betalningsvillkor

Hällefors kommun tillämpar betalningsvillkor 30 dagar efter mottagen korrekt faktura och godkänd leverans. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Faktura- och expeditionsavgifter betalas inte, om de inte är avtalade.

Kontakt

Victoria Alfredsson, ekonomiadministratör Telefon: 0591-641 48
E-post: victoria.alfredsson@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se