Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Fonder och stiftelser

Hällefors kommun förvaltar totalt tre stycken fonder/stiftelser. En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelse­protokoll eller liknande. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna.

Makarna Hanssons donationsfond

Riktar sig till församlingsbor, boende och skrivna inom gamla Hjulsjö socken. Stöd lämnas till samtliga boende för

  1. kostnader för deltagande i vattengymnastik vid närliggande badanläggning.
  2. stöd till läkarvårdskostnader. Kostnader för läkarkvitton/frikort lämnas en gång om året för utbetalning ur fonden.

Makarna Larssons donationsfond

Riktar sig till församlingsbor, boende och skrivna inom gamla Hjulsjö socken. Stöd lämnas till pensionärer 65 år och äldre samt personer med funktionsnedsättning. 

  1. Snöröjning. Egenavgift: 100 kronor
  2. Gräsklippning. Stöd lämnas till klippning av normal villatomt om högst 2 000 kvadratmeter. Egenavgift: 50% av kostnaden.
  3. Vår- och höststädning inklusive fönsterputsning. Egenavgift: 25% av kostnaden.
  4. Stöd till Anhöriga över 65 år, som vårdar närstående. Max 2 000 kronor/år.
  5. Stöd till anskaffning av TV-apparat. Max 1 000 kronor/år.
  6. Stöd till Fotvård. Egenavgift: 100 kronor/gång.

Stiftelsen Ingrid Ahlström kulturfond

Utdelning sker till den eller de elever i Kulturskolan eller motsvarande som visar stor begåvning och fallenhet för bildämnet, främst måleri och teckning.

Kulturskolans lärare utser lämplig stipendiat/er.

Utdelning sker varje år vid vårterminens slut och och utdelas med lägst 10 000 kronor.

Kontakt

Ingrid Eklund, ekonomiadministratör Telefon: 0591-643 05
E-post: ingrid.eklund@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se