Myndighets­nämnden för skola och omsorg

Myndighets­nämnden ansvarar för myndighetsutövning mot enskilda individ­ärenden inom socialtjänst, barnomsorg och skola. Nämnden har också möjlighet att besluta i ärenden där annan nämnd är förhindrad att besluta till följd av jäv eller andra omständigheter.

Ledamöter ordinarie

  1. Christer Olken (S) vice ordförande christer.olken@hellefors.se
  2. Ulrika Jonsson (M) andre vice ordförande grythyttan@direkten.se
  3. Ritha Sörling (V) ordförande sorlinglennart@gmail.com

Ledamöter ersättare

  1. Håkan Bergström (S) Hokizen_7@hotmail.com
  2. Camilla Ekström (M) ekstromcamilla@hotmail.com
  3. Inger Palm (V) regni@hotmail.se

Dokument

Sidan är uppdaterad 14/9 2020 15.24.52